Holisme (og metodisk individualisme)

Centrale pointer uge 44: Holisme (og metodisk individualisme)

Tabel 1: Metodisk individualisme vs. Holisme  

Durkheims forståelse af sociale kendsgerninger/fakta:

Jf. Durkheim eksisterer der et overindividuelt niveau, som virker og er bag aktørernes ryg og som skal forstås og undersøges, som om det var ‘ting’ (naturalistisk holisme).


Sociale fakta er kendetegnet ved:

1)     At være eksterne for individet

2)     At udøve ekstern tvang på individets handlinger

3)     Er uforanderlige ved den enkeltes vilje

4)     Opretholdes via sociale sanktionsmekanismer.

5)     Noget der skal og kan studeres som fysiske ting, som var vi positivister eller naturvidenskabelige forskere.


Sociale fakta er ikke:

  • Sociale fakta kunne ikke eksistere uden individer i verden – men individer muliggør kun samfundslivet, de udformer det ikke.
  • Sociale fakta er ikke individuelle psykiske tilstande, som vi tilfældigvis alle deler.

MI’s forsvar for reduktionisme udspringer ifl. Kincaid af to ret intuitive observationer:

1)     Samfundet er i sidste ende gjort af individer

2)     Samfundsmæssige begivenheder “are brought about” af individer.


Kincaids kritik af MI’s reduktionismen:

1)     Multiple kilder til sociale entiteters virkeliggørelse (multiple realizations)

Det samme sociale fænomen kan realiseres af mange forskellige konstellationer af individuelle handlinger. Men hvordan kan vi så hævde, at det sociale fænomen kan reduceres til én af disse?

2)     Individuelle forklaringer er kontekst-følsomme

Fx. den individuelle voldshandling kan enten være udtryk for terrorisme, religiøs konflikt eller klasse-oprør alt afhængigt af den kontekst, som handlingen er situeret i. Men vi kan ofte ikke identificere konteksten, uden at beskrive den som noget socialt.

3)     Implicitte henvisninger til sociale roller (social role predicates)

Den relevante kontekst vil ofte være en som henviser til de sociale roller som individer er bærere af. Men det betyder et brud med individualismens terminologi jf. Rosenberg (s. 178): “If reference to social facts is unavoidable in describing individual facts, they can hardly be composed of or dependent on them. Social facts must have a separate and distinct existence”.

 

List & Spiekermans: forening holisme og metodisk individualisme

Primære pointe: Man kan på en konsistent måde være individualist i visse henseender (supervenience individualisme) samtidig med at man er holist i andre henseender  (causal-explanatory holism).

 

List & Spiekermans tre kriterier for hvornår holistiske forklaringer er anvendelige:

1)     Når fænomenet kan beskrives på både et højere og lavere niveau.

2)     Når fænomenet kan realiseres af flere forskellige individuelle konstellationer.

3)     Den kausale påvirkning fra det lavere niveau på det højere kan genfindes på tværs af forskellige indretninger af det lavere.